امروز دوشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۸

مطالب دسته

اطلاعات پزشکی

واکسیناسیون نوزادان

بسیاری از بیماریهای کاملاً شناخته شده دوران کودکی – آبله مرغان، سرخک، اوریون – امراض  شدیداً عفونی هستند که قادرند به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. خوشبختانه ...

۱۲ آبان ۱۳۹۶

جامعه سالم

واکسیناسیون نه تنها از سلامت شما و کودکتان بلکه از سلامت جامعه هم محافظت می‌کند. در هر جامعه‌ای  تعداد محدودی از افراد نباید واکسینه شوند – مثلاً افرادی که به ...

۱۲ آبان ۱۳۹۶

واکسنها

واکسن‌ها را به طرق مختلفی تهیه می‌کنند. اما برای همه انواع، هدف نهائی یکسان است - تحریک بدن برای پاسخ ایمنی، بدون ایجاد بیماری.   زنده تضعیف شده برخی از واکسن‌ها مانند ...

۱۲ آبان ۱۳۹۶

واکسیناسیون

برای حفظ سلامتی، پیشگیری امری بسیار ضروری است. پیشگیری از بیماری به مراتب بهتر از درمان آن است. یکی از بهترین راه‌های محافظت از خود و خانواده در برابر بسیاری ...

۱۲ آبان ۱۳۹۶