امروز شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰

مطالب دسته

اطلاعات پزشکی

برنامه واکسیناسیون کشوری

بسیاری از افراد بزرگسال گمان می‌کنند نیاز به واکسن فقظ محدود به دوران کودکی است. آنها فکر می‌کنند انسانهایی که در دوران کودکی زده‌اند در آنها مصونیت مادام العمر ایجاد ...

3 نوامبر 2017

واکسیناسیون نوزادان

بسیاری از بیماریهای کاملاً شناخته شده دوران کودکی – آبله مرغان، سرخک، اوریون – امراض  شدیداً عفونی هستند که قادرند به سهولت از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. خوشبختانه ...

3 نوامبر 2017

جامعه سالم

واکسیناسیون نه تنها از سلامت شما و کودکتان بلکه از سلامت جامعه هم محافظت می‌کند. در هر جامعه‌ای  تعداد محدودی از افراد نباید واکسینه شوند – مثلاً افرادی که به ...

3 نوامبر 2017

واکسنها

واکسن‌ها را به طرق مختلفی تهیه می‌کنند. اما برای همه انواع، هدف نهائی یکسان است - تحریک بدن برای پاسخ ایمنی، بدون ایجاد بیماری.  زنده تضعیف شده برخی از واکسن‌ها مانند ...

3 نوامبر 2017

واکسیناسیون

برای حفظ سلامتی، پیشگیری امری بسیار ضروری است. پیشگیری از بیماری به مراتب بهتر از درمان آن است. یکی از بهترین راه‌های محافظت از خود و خانواده در برابر بسیاری ...

3 نوامبر 2017