امروز پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰

مطالب دسته

اطفال

اختلالات یادگیری

توانای کودک شما برای یادگیری بستگی به فرایندهای ذهنی پیچیده ای دارد که یادگیری را ممکن می سازد. امّا سلامت عمومی بدن، آسایش عاطفی و انگیزه هم از دیگر عوامل ...

28 نوامبر 2017

اختلال متابولیک

در اکثر کودکان، تکامل مهارت های حرکتی، به آرامی پیش می رود، هر چند، در مواردی ممکن است بچه ای از هم سن و سالان خود عقب بیفتد.تکامل حرکتی یا ...

25 نوامبر 2017

سیر تکامل انسان

سال هایی که به نوجوانی منتهی می شوند، بسیار هیجان انگیز و در عین حال چالش برانگیزند. در طول سال‌های پیش از مدرسه، گاهی اوقات کودک شما بر سر دو ...

25 نوامبر 2017