امروز چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰

مطالب دسته

ایمنی وسلامت

انواع گازها

سایر سموم خردسالان به ویژه در معرض خطر مسمومیت قرار دارند. کنجکاوی آنها، حد و مرزی را نمی شناسد و بدنشان هم آن قدر کوچک است که مقادیر نسبتاً اندک ...

22 نوامبر 2017

گازمونوکسید کربن

مونوکسید کربن مونوکسید کربن، گازی بی مزه، بی بو، بی رنگ، و کشنده است.این گاز که اغلب با فرمول شیمیایی آن یعنی CO  شناخته می شود در اثر سوخت ناقص مواد ...

22 نوامبر 2017

چگونه از خود مراقبت کنیم

هر ساله مقدار زیادی وقت، پول، تحقیق و تلاش و فعالیت صرف پیدا کردن راه های جدید برای پیشگیری از بیماری می شود. شما هم مانند میلیون انسان دیگر هر ...

22 نوامبر 2017