امروز پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳

مطالب دسته

احساس خفگی

اجسام خارجی در کودکان و بزرگسالان به شکل مشابهی، گه گاه اجسام یا اشغال هایی وارد چشم گوش و بینی یا لوله گوارش میشوند. گاهی اوقات امکان بیرون آوردن آشغال یا ...