امروز پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳

مطالب دسته

در برف چه چیز هایی میچسبد؟

نوشیدنی داغ دور هم وسط برف ??کوه نوردی و خوردن نیمروی داغبرف بازی و ساخت آدم برفی ???خوردن کله پاچه به به ??خوردن برف و شیره انگور به به ??خوردن کله ...