امروز دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳

مطالب دسته

عوارض شیمی درمانی

مقابله با اثرات جانبی گاهی اوقات، اثرات جانبی درمان ضد سرطان به شکل موقتی از خود سرطان هم آزارنده تر می شوند. پرتو درمانی و شیمی درمانی، هر دو عوارض جانبی ...